Sozietateak konpromiso sendoa du jokabide etikoaren printzipio orrotzenekin, baita aplikagarri zaizkion estatuko eta nazioarteko lege guztiak zorrotz betetzearekin. Informazio gehiago nahi baduzu, dokumentazio hau jarri dugu zure eskura: